โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน 4

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์ EdPEx ระดับคณะและสถาบัน กิจกรรมที่ 4 อบรมหลักสูตร KSU-EdPEx Assessor ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร KSU-EdPEx Assessor โดยจัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการอบรมพัฒนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในทุก ๆ ส่วนงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างผู้ตรวจประเมินฯ ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนำพามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สู่ความเป็นเลิศต่อไป ในการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 22 คน เป็นผู้บริหารจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร TQA Criteria จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Post Author: usereqa ksu

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *