13 พฤศจิกายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565

13 พฤศจิกายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในปีนี้ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการในการปรับกลยุทธ์การดำเนินงานให้สามารถบรรลุ Vision รวมถึงการทบทวนความชัดเจนถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน ซึ่งจะได้นำไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป

Post Author: usereqa ksu

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *